نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی ، خدماتی ، پیمانکاری و تولیدی حسابیس

برداشت و سرمایه گذاری

درباره برنامه

کنترل حساب سهامداران با چندین فرایند مختلف در نرم افزار حسابداری فروشگاهی ، خدماتی ، تولیدی یا پیمانکاری حسابیس انجام می‌شود.

ابتدا پروفایل سهامدار شامل نام ، درصد سهم ، مسوولیت و سایر مشخصات تنظیم می‌شود. درصد سهم در گزارشات پایان دوره‌ی عملکرد مشهود خواهد شد. در تنظیم پروفایل ، مانده‌ی منقول از دوره پیش صرفا جهت یادداشت پرسیده می‌شود. البته می‌توان این مانده منقول را در حساب‌ها با یک کلیک ترکیب کرد.

دفتر حساب سهامدارن مجموع تراکنش‌های مرتبط با سهامداران را جمع کرده و به‌صورت بدهکار و بستانکار با مانده یا مانده‌ی در گردش نمایش می‌دهد. این دفتر قابلیت فیلترشدن و جستجوی فراوانی دارد همانطور که صفحه‌ی مربوط به سهامداران نیز شامل این فرایندها می‌شود.

از طریق برداشت نقدی، انواع وجه قابل برداشت اعم از وجوه چک ، بانک و صندوق توسط سهامدار برداشت می‌شود. همچنین برداشت می‌تواند توسط سایر سهامداران یا مشتریان نیز انجام شود.

از طریق سرمایه‌ گذاری نقدی نیز انواع وجه قابل سرمایه‌گذاری اعم از وجوه چک ، بانک و صندوق توسط سهامدار سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود. اشخاص دیگر یا سهامداران دیگر نیز به نیابت می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند.

برداشت و سرمایه‌گذاری می‌تواند کالایی نیز باشد. در برداشت، کالا از انبار کم شده و به حساب سهامدار اضافه می‌شود و در سرمایه‌گذاری، کالا به انبارها اضافه شده و سهامدار بستانکار می‌شود. برداشت و سرمایه‌گذاری کالاها می‌توانند مرجوعی نیز داشته باشند.