نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی ، خدماتی ، پیمانکاری و تولیدی حسابیس

مرکز هزینه و کنترل پروژه

درباره برنامه

مرکز هزینه همانطور که از نامش معلوم است یک پایگاه است که هزینه ایجاد می‌کند. در یک سازمان، موسسه یا فروشگاه هر بخشی که در ایجاد هزینه نقشی داشته باشد یک مرکز هزینه است.

مرکز هزینه در برنامه حسابیس هنگام ثبت فرایندهای مرتبط با اشخاص، سهامداران، هزینه‌ها و درآمدها مشخص می‌شود. و بعدا در دفاتر و صفحات مستقل گزارش می‌شود.

برای کنترل پروژه نیز همین روال طی می‌شود . پس از تعریف یک پروژه ، هنگام ثبت فرایندهای مرتبط با اشخاص (شامل کلیه معاملات) ، سهامداران ، هزینه‌ها و درآمدها پروژه‌ی درگیر در کار انتخاب میشود و پس از ثبت سند یا فاکتور در صفحات و دفاتر مرتبط لیست می‌شود.

به عنوان مثال هنگام ثبت یک فاکتور فروش می‌توان آن فاکتور را به یک مرکز هزینه یا یک پروژه خاص ربط داد. مانده حساب حاصل از این ارتباط در فهرست مراکز هزینه و پروژه به‌صورت پویا نمایش داده می‌شود. و ریز گردش حساب‌ها در دفتر حساب هر مرکزهزینه یا هر پروژه قابل مشاهده و پیگیری است. دفاتر و صفحات مرتبط قابلیت اضافه‌کردن ستون جدید یا برداشتن ستون ، بزرگ و کوچک کردن اندازه قلم‌ها و فیلترینگ کامل را دارند.

برنامه اتوماتیک است و شما هیچ نیازی به درگیری با کدینگ ندارید. بلافاصله که یک مرکزهزینه یا یک پروژه ثبت شد، در دفاتر و صفحات مرتبط نمایان میشود و محاسبات لازم انجام می‌شود.