نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی ، خدماتی ، پیمانکاری و تولیدی حسابیس

انبار و کالا در نرم افزار حسابداری فروشگاهی و تولیدی

درباره برنامه

به غیر از برنامه خدماتی در سایر پکیج‌های حسابیس عملکرد انبار و کالا یکسان است. در این نرم افزار ها امکان تعریف چندین انبار وجود دارد. مشخصات انبار با جزئیات ثبت میشود و از کد انبار در بخش‌‌های مختلف استفاده می‌شود. شرح انبار نیز به عنوان راهنما همراه با کد انبار نمایان می‌شود.

انبارها را می‌توان ویرایش یا حذف کرد. در کنار این امکان آن وجود دارد که یک انبار را به‌طور موقت غیرفعال کرده و بعدا مجددا فعال نمود. درصورت غیرفعال کردن، انبار غیر فعال  از لیست تراکنش‌های ثبت کالا ها خارج میشود.

 

فرایندهای بخش انبار و کالا

در کنار خرید ، فروش و مرجوعی‌ها ؛ سه عملیات مستقل برای انبارگردانی وجود دارد که کار را راحت‌تر می‌کند. از طریق ” رسید انبار ” کالا های مختلف در یک فاکتور ثبت و مستقیما به یک یا چند انبار ارسال میشوند. از طریق “حواله انبار” کالاها از انبارها خارج و فاکتور آنها چاپ می‌شود. یک عملیات دیگر هم به‌نام “جابجایی کالا بین انبارها” وجود دارد که یک یا چند کـــالا را از یک یا چند انبــــار به انبارهای دیگر منتقل می‌کند.

در بخش انبار و کالا فرایندی با نام تبدیل کالاها به یکدیگر وجود دارد که کار تولید یک کارگاه کوچک را انجام می‌دهد. این فرایند از دو بخش “تنظیم کالاهای مصرفی” و “تنظیم کالاهای بدست آمده” تشکیل میشود. در بخش اول، کالاهای موجود انتخاب و بهای تمام‌شده آنها محاسبه می‌شود. در بخش دوم بهای تمام‌شده جدید تنظیم میشود و افت بهای تمام‌شده یا هزینه‌های تولید در ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان ثبت می‌شود.

فهرست کالاها بخشی دارد که موجودی کالاها را به تفکیک انبار ها نمایش می‌دهد. همچنین در فهرست کالا ها با یک کلیک بر “دفتر حساب کالا” که در سمت راست صفحه قرار دارد، جزئیات تراکنش‌ها و معاملات مربوط به آن کالا در یک یا چند انبار مشخص می‌شود.